Organisatie

Outdoor Unlimited is een buitensportbedrijf gespecialiseerd in het aanbieden van sportieve en recreatieve arrangementen op een unieke locatie in Den Ham (Twente). Vanaf 1 december 2016 beschikken wij over een eigen unieke locatie aan de rand van Twente. Wij streven er altijd naar om uitdagende programma’s neer te zetten tegen een gunstige prijs. Onze prijs kwaliteit verhouding is erg gunstig en hier profiteert u uiteraard van als klant!

Unieke locatie

Outdoor Unlimited beschikt sinds 1 december 2016 over een eigen unieke buitensportaccommodatie in Den Ham (gem. Twenterand). De buitensportaccommodatie ligt middenin het recreatiegebied van Den Ham en bestaat uit ruim 2,5 hectare aan buitensportterrein. Wij kunnen over de 30 activiteiten aanbieden op eigen terrein. Na de activiteiten kunt u heerlijk genieten van een hapje of drankje in onze sfeervolle horecablokhut. Onze sfeervolle en authentieke horecablokhut heeft een capaciteit voor maar liefst 200 personen en bestaat uit 2 aparte zalen en inclusief 2 aparte terrassen.

Vaste buitensportaccommodatie - Outdoor Unlimited.

Vaste buitensportaccommodatie – Outdoor Unlimited.

365 dagen buitensport

Outdoor Unlimited is het hele jaar door geopend. Buitensporten is namelijk niet alleen leuk voor in de zomer maar kan ook prima in de winter. Zo organiseren wij speciaal voor in de winter erg leuke (en soms ook erg spannende) winterarrangementen. Deze winter arrangementen zijn te combineren met elke vorm van horeca en al vanaf 10 personen te reserveren.


  Kwaliteit & Maatwerk

  Bij Outdoor Unlimited staat een persoonlijke aanpak voorop. De klant is koning en Outdoor Unlimited probeert daarom ook altijd geheel te voldoen aan de wensen van de klant. In overleg is bij ons alles mogelijk! Daarnaast streven wij naar zowel professionele begeleiding als professioneel materiaal om de ‘fun-factor’ te optimaliseren en de kans op ongevallen/blessures zo klein mogelijk te houden.

  Veiligheid

  Bij Outdoor Unlimited staat veiligheid van alle deelnemers vanzelfsprekend hoog in het vaandel. Informatie uitwisseling in het voortraject dient ertoe om samen met de opdrachtgever tot een zo veilig mogelijk evenement te komen waarbij de kans op blessures of ongelukken zo klein mogelijk is.
  Door middel van een uitgebreide risico inventarisatie voor al onze evenementen hebben wij procedures ontwikkelt en veiligheidsmaatregelen en instructies zoveel mogelijk schriftelijk vastgelegd om samen met u tot een zo veilig mogelijke activiteit te komen.

  Verantwoordelijkheid Outdoor Unlimited

  Informatieoverdracht. Degene die een activiteit boekt bij Outdoor Unlimited is er zelf verantwoordelijk voor dat bij alle deelnemers (personeel, collega’s, vrienden etc.) bekend is aan wat voor soort evenement men gaat deelnemen en dat de deelnemers zich bewust zijn van het feit dat deelnemen een verhoog risico inhoud in vergelijking met niet meedoen. De deelnemers kunnen dan zelf een inschatting maken of ze daadwerkelijk fysiek in staat zijn om aan het geboekte activiteit te deelnemen.

  Verantwoordelijkheid deelnemer

  Gezond verstand. Wel belangrijk, niet altijd vanzelfsprekend. Deelnemers aan een evenement zijn vaak in een wat joligere of meer competitieve stemming dan normaal, en soms geheel niet gewend om een sportieve inspanning te leveren. Hierdoor wordt soms onvoorzichtiger gedaan dan verstandig is of wordt er onvoldoende geluisterd naar de instructies van begeleiders, waardoor de kans op blessures toeneemt. Daarom moet nogmaals worden benadrukt dat voor de veiligheid van alle deelnemers het altijd van belang is om de instructies van onze instructeurs en begeleiders strikt op te volgen. Deelname is en blijft altijd op geheel eigen risico.

  Outdoor Unlimited wenst u veel plezier bij de deelname aan de buitensportactiviteiten!


  Algemeen

  Outdoor Unlimited, gevestigd te Den Ham, Flierdijk 4, 7683 RA. Ingeschreven in het handelsregister van de kamer van koophandel onder het nummer 50645129 bevestigd bij deze dat deelname aan alle activiteiten is voor EIGEN RISICO. Deelnemers jonger dan 16 jaar kunnen slechts deelnemen onder begeleiding van ouders of verzorgers.
  Begrippen huurder en verhuurder

  Verhuurder
  Outdoor Unlimited, of een door hem als zodanig aangewezen persoon.

  Huurder
  Iedere persoon die met verhuurder een overeenkomst heeft afgesloten van welke aard dan ook. Indien deze overeenkomst blijkbaar geldt voor meerdere personen, wordt de aanmelder en/of woordvoerder aangemerkt als Huurder.

  Overeenkomst en betaling

  Overeenkomst
  Een overeenkomst kan zowel mondeling als schriftelijk tot stand komen en is in beide gevallen bindend. De verhuurder is niet verplicht de overeenkomst schriftelijk te bevestigen, behalve dan wanneer de huurder expliciet hierom vraagt.

  Betaling
  Het volledige bedrag van de overeenkomst dient te worden voldaan bij boeking dan wel bij bevestiging van de boeking, uiterlijk 1 dag voorafgaand aan de uitvoeringsdatum van de overeenkomst.

   Wijzigingen

  Opdrachtgever
  De overeenkomst kan nadat deze tot stand gekomen is tot uiterlijk 3 dagen voor aanvang van de activiteit of het arrangement vrijblijvend in aantal personen naar beneden worden bijgesteld tot 15% van het totaalbedrag. Bij 3 dagen of minder voor aanvang van de activiteit of het arrangement is dit niet meer mogelijk en zal men het afgesproken totaalbedrag moeten betalen. Bij een bijstelling nadat de overeenkomst tot stand is gekomen van meer dan 15% van het totaalbedrag gelden de regels onder het kopje ‘annulering’. Het naar boven bijstellen van het aantal personen is mogelijk tot uiterlijk 1 dag voor aanvang van het arrangement.

  Annulering

  Annulering
  Bij annulering van de overeenkomst -om welke reden dan ook – is huurder de volgende bedragen verschuldigd aan verhuurder, terstond te voldoen:
  – Bij annulering tot 20 dagen voorafgaand aan de overeenkomst: 25 % van het totaalbedrag.
  – Bij annulering tot 19 tot 10 dagen voorafgaand aan de overeenkomst: 50 % van het totaalbedrag.
  – Bij annulering tot 10 tot 5 dagen voorafgaand aan de overeenkomst: 75 % van het totaalbedrag.
  – Bij annulering tot 5 tot 0 dagen voorafgaand aan de overeenkomst of tijdens de overeenkomst: 100 % van het totaalbedrag.

  Een overeenkomst kan zowel mondeling als schriftelijk worden geannuleerd.

  Onder het totaalbedrag vallen ook reservering- en ontwikkelingskosten,gemaakt door verhuurder uit hoofde van de overeenkomst. In bepaalde gevallen kunnen activiteiten worden verzet, waarbij overigens de verplichting tot betaling blijft bestaan, als omschreven in bovenstaande paragraaf.

   Aansprakelijkheid

  Aansprakelijkheid verhuurder
  Outdoor Unlimited is aansprakelijk voor een goede uitvoering van de overeenkomst en de daaruit voortvloeiende verplichtingen, met inachtneming van het bepaalde in de overige artikelen. Indien verhuurder jegens huurder aansprakelijk is voor derving van reisgenoot, kan de vergoeding ten hoogste éénmaal het bedrag van de overeenkomst bedragen.

  Aansprakelijkheid van verhuurder, onverminderd het bepaalde in andere artikelen, ontstaan door dood of letsel van een deelnemer, is beperkt tot ten hoogste drie maal de som van de overeenkomst.

  Verplichtingen Outdoor Unlimited
  Outdoor Unlimited is verplicht tot levering volgens de overeenkomst op afgesproken plaats, tijd en datum.

  Aansprakelijkheid Huurder
  Ieder neemt voor Eigen Risico deel aan de activiteiten. Verhuurder is niet aansprakelijk voor schade en/of letsel berokkend aan deelnemers en/of hun eigendommen. Huurder is aansprakelijk voor schade aan of verlies van door hem gehuurde goederen tijdens de duur van de overeenkomst Huurder is verplicht tot tijdige inlevering van het gehuurde.

  Niet of niet tijdig inleveren van gehuurde wordt, ongeacht de oorzaak, door verhuurder in rekening gebracht -waarbij een som geldt van 150 % van de huursom- plus een vergoeding voor door verhuurder gederfde inkomsten of gemaakte kosten

   Verzekering

  Verzekering
  Huurder is gehouden zich passend te verzekeren. Huurder dient zich te realiseren dat de dekkingsvoorwaarden van een gebruikelijke WA-verzekering niet toereikend zijn bij schade aan of verlies van gehuurd materiaal (de zgn. ‘Opzicht clausule’)
  Verhuurder is verzekerd uit hoofde van WA tegen schade van zaken welke in de markt gebruikelijk is, met een eigen risico van € 150,= per geval.

  Schade aan gehuurd materiaal veroorzaakt door huurder is dus altijd VOOR EIGEN RISICO.

   Fouten

  Kennelijke fouten
  Kennelijke fouten in een van onze publicaties, programma’s, prijslijsten of overeenkomsten, zijn niet bindend voor verhuurder.

  Informatie website
  De informatie op de website kan verouderd of foutief worden weergegeven. Wij sturen daarom altijd een offerte naar onze klant voorzien van de juiste informatie. Outdoor Unlimited kan op geen enkele wijze aansprakelijk of verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele foutieve of niet geupdatete informatie.

   Geldigheid

  Geldigheid algemene voorwaarden
  Bovenstaande Huur- en deelnamevoorwaarden treden in werking zodra een overeenkomst tot stand is gekomen. Huurder en verhuurder aanvaarden dan onverwijld deze voorwaarden.

  Veel plezier toegewenst!

  Outdoor Unlimited
  Bas Nijland  Nieuws

  Unieke bedrijfsuitjes in Overijssel

  Toen wij 7 jaar geleden ons buitensportbedrijf hadde

  19 februari 2017 read more

  Nieuwe vrijgezellenfeesten

  Wij zijn 7 jaar geleden gestart met het aanbieden va

  22 januari 2017 read more